vrijdag 24 december 2010

Publieksvriendelijke actie op 2 januari 2011

Er waait een zeer gure wind door de Nederlandse natuur. Letterlijk, maar ook figuurlijk. Natuurorganisaties en natuurliefhebbers maken zich grote zorgen. Hart voor Natuur, een coalitie van ruim twintig natuur- en milieuorganisaties, nodigt daarom iedereen uit om op zondag 2 januari 2011 te genieten van de natuur. In ruim honderd gebieden verspreid over heel Nederland wensen boswachters, natuurgidsen en vrijwilligers de bezoekers een gelukkig Nieuwjaar. Met deze actie vragen de organisatoren aandacht voor de toekomst van de natuur en het landschap.

Ik begrijp dat er bezuinigd moet worden. Maar de korting van meer dan veertig procent die de natuur treft, is onevenredig zwaar. Jaarlijks gaat er ruim 300 miljoen euro minder naar de natuur. Het resultaat van tientallen jaren aankoop en beheer van terreinen- en landschap dreigt zo tenietgedaan te worden. De natuur die toch al zwaar onder druk staat gaat verder achteruit.


Ik verwacht dat meer plant- en diersoorten verdwijnen en dat landschap verrommelt. Inwoners van grote steden zullen meer moeite hebben om dichtbij eropuit te gaan, omdat er geen extra natuur bijkomt op korte afstand van steden. Bezoekers van natuurgebieden zullen merken dat fiets- en voetpaden slechter onderhouden worden door de bezuinigingsmaatregelen.


Na de wandelactie op 2 januari richten we ons op de Provinciale Statenverkiezingen begin maart. Wij zullen aandacht vragen voor wat er op het spel staat voor natuur en landschap. Meer informatie is te vinden op www.hartvoornatuur.nu.


Jan Kuiper

dinsdag 7 december 2010

Weer nieuwe bedreiging voor natuur

We waren net redelijk blij met het geld vanuit de provincie voor het natuurbeheer voor 2011, is er weer een nieuwe tegenvaller, deze keer vanuit Den Haag! 40 % korting op de natuurbegroting. Het gaat om geld voor investeringen in het platteland. Denk daarbij aan natuuraankopen binnen de Ecologische Hoofdstructuur, voor Robuuste Verbindingen, maar ook tal van projecten in en rond natuurgebieden. Met “de brief van Bleker” heeft het nieuwe kabinet dit allemaal stop gezet. Ook de provincie Noord-Holland kwam, min of meer noodgedwongen, met zo’n besluit. Zij voeren het natuurbeleid uit, maar zijn voor geld deels afhankelijk van het Rijk.


Ook bij Landschap Noord-Holland heeft dit grote gevolgen. Er liggen nu tal van aankopen en projecten stil en we kunnen niet vooruit met de subsidieregelingen die wij uitvoeren voor de provincie. Allemaal heel vervelend. Soms gaat het om trajecten van jaren, onderhandelingen met grondeigenaren, en dan ineens stopt het zomaar. Slecht voor natuur en landschap, maar ook heel slecht voor de betrokken boeren!


Dat geld voor het platteland, is geen gelegenheidspotje. Het gaat om de WILG, de Wet Investeringsbudget Landelijk Gebied. Heel frustrerend dat zo iets met één brief gestopt kan worden. Bezuinigen oké, maar dit is volledige kaalslag. Het raakt niet alleen de natuur, maar ook boeren en veel andere partijen die actief zijn op het platteland.


In de natuurhoek, heerst veel ontevredenheid. Natuurmonumenten en Vogelbescherming zijn acties gestart en zijn dagelijks met spotjes op de radio. Stichting Ark laat zien wat de economische voordelen van een goede EHS zijn. In Noord-Holland hebben we Sinterklaas en Boswachterpieten op natuurgedeputeerde Bart Heller afgestuurd. Zijn reactie spreekt boekdelen: “Ik ben ook niet te spreken over het eenzijdig schrappen van rijkssubsidie op natuur. Misschien moet staatsecretaris Bleeker even in de zak van Sinterklaas om tot bezinning te komen.” Ik ben het daar volledig mee eens.


Jan Kuiper

dinsdag 9 november 2010

Actie loopt goed af, bezuinigingen minder desastreus

Ik ben heel blij. Al het lobby werk heeft geholpen. De provincie Noord-Holland heeft op 8 november besloten de enorme bezuinigingen op natuurbeheer in Noord-Holland niet door te laten gaan. Om precies te zijn, PS zal volgend jaar garant staan voor 6 ton en in 2012 voor 2 ton. Dus als we onvoldoende krijgen uit het nieuwe landelijke Subsidiestelsel voor Natuur en Landschapsbeheer past de provincie bij. Iedereen die geholpen heeft om dit voor elkaar te krijgen, wil ik hartelijk bedanken!

De korting komt nu neer op 1 ton voor 2011. Dit jaar kregen we al een korting opgelegd van 4 ton. Toen kon de begroting al niet volledig gedicht worden. Komend jaar moet er door Landschap Noord-Holland 5 ton bezuinigd worden. Dat zal niet lukken zonder dat er banen worden geschrapt en activiteiten worden afgestoten.

Maar het zou allemaal nog erger zijn geweest als de provincie haar plannen had doorgezet. De handtekeningenactie en de protestactie heeft de provincie kennelijk bewust gemaakt van de grote belangen die op het spel staan.

Wij gaan nu nog harder op zoek naar particulieren en bedrijven die ons werk willen steunen. Wilt u ook bijdragen aan het werk? Kijk dan eens hier.

Jan Kuiper

vrijdag 1 oktober 2010

Praten helpt niet, daarom nu een actie

We hebben er alles aan gedaan om de provincie op andere gedachten te brengen, maar dat is nog niet gelukt. Daarom gaan we een protestactie organiseren op maandagmorgen 11 oktober bij het Provinciehuis in Haarlem. Deze dag vergadert de Commissie WAMEN (Water, Agrarische zaken, Milieu, Economie en Natuur) over de voorgenomen bezuinigingen. We willen hen laten weten dat we 40% bezuinigen echt veel te veel vinden. Daarom organiseren we die ochtend vanaf 9.00 uur een ludieke informatiemarkt. Iedereen die ons wil helpen, is vanaf 8.30 uur van harte welkom.

Jan Kuiper

dinsdag 21 september 2010

GS doet niets met aanbevelingen

Uit mijn laatste overleg met ambtenaren van de provincie bleek dat er geen beweging te zien is in het standpunt van de provincie. Ondanks de oproep van Provinciale Staten aan Gedeputeerde Staten om een oplossing te zoeken voor de problemen die Landschap Noord-Holland krijgt met het beheer van natuurgebieden en begeleiding van vrijwilligers in 2011 als GS haar plannen doorzet, is er volgens ambtenaren geen zicht op verbetering. Inmiddels heb ik laten zien dat dit leidt tot enorme afbraak van kwaliteit van natuur en landschap en weggooien van eerder geïnvesteerd gemeenschapsgeld.

Ik zoek samen met collega’s de komende weken opnieuw contact met de verschillende Statenleden om ze te vertellen waartoe de plannen van GS leiden en hen op te roepen hier iets aan te doen. Landschap Noord-Holland wil een behoorlijk deel van de bezuinigingen binnen de begroting proberen op te lossen. We leveren kortom al een grote bijdrage. En dat doet al veel pijn. Daarnaast vragen we de provincie om een grens te trekken en verdere afbraak te voorkomen door het tijdelijk ophogen van het beschikbare bedrag. En door het maken van meerjaren afspraken zodat we niet elk jaar heel veel tijd en energie moeten besteden aan dit soort acties.

Jan Kuiper

donderdag 19 augustus 2010

Provincie weet het ook niet…

Op 17 augustus voerden we ambtelijk overleg met de provincie over de voorgenomen bezuinigingen op het beheer van onze natuurgebieden in Noord-Holland. Wij hebben uitgelegd dat we de natuur die aan ons is toevertrouwd niet meer goed kunnen beheren als de provincie daar in 2011 7 ton minder voor ter beschikking stelt. De ambtenaren van de provincie konden ons ook niet uitleggen hoe we zo’n grote bezuiniging zouden moeten opvangen. Tegelijkertijd bevestigden zij dat de provincie het natuurbeheer als een van haar kerntaken ziet.

Een meerderheid in Provinciale Staten zag bij de behandeling van de Kadernota ook dat de bezuinigingen te fors zijn en heeft de gedeputeerden verzocht een oplossing te vinden voor Landschap Noord-HollandHet enige argument dat we van de ambtenaren gehoord hebben is dat de provincie geen geld heeft. Dat is helaas niet helemaal waar, bedoeld wordt dat de huidige bestuurders er geen geld voor over hebben. Een wezenlijk verschil.

Uit de ambtelijke mededelingen begrijpen we dat men kennelijk bereid is om de natuurgebieden waarin in de afgelopen jaren miljoenen euro’s zijn geïnvesteerd en waar niet alleen planten en dieren profijt van hebben, maar miljoenen mensen van genieten, te laten verhabbezakken. Wij vinden dat dat niet kan. Het leidt tot een onacceptabele verspilling van al geïnvesteerd gemeenschapsgeld.

We zullen de bestuurders trachten te overtuigen dat zij niet alleen naar de kosten van fatsoenlijk beheer moeten kijken, maar ook naar de maatschappelijke opbrengsten daarvan! Om de teloorgang van de Noord-Hollandse natuur en het Noord-Hollandse landschap te voorkomen.

PS uw handtekening onder onze petitie blijft zeer welkom!

dinsdag 27 juli 2010

Provincie: natuur kerntaak

Fantastisch dat de handtekeningen binnen blijven komen. Dat is belangrijk om na de vakanties weer volop in actie te komen richting provincie. Deze week komt de Hoor- en Adviescommissie bij elkaar, die ons bezwaar tegen de subsidievaststelling 2010 gaat behandelen. Ook dit jaar werd Landschap Noord-Holland al gekort en wel met 4 ton!

De provincie heeft kortgeleden in de huis-aan-huisbladen opnieuw bevestigd dat de zorg voor natuur en landschap tot hun kerntaken behoort. Desondanks meent ze dat er gigantisch op bezuinigd kan worden, overigens zonder aan te geven hoe dit dan zou moeten.

Wij denken dat als we het beheer van natuur en landschap verwaarlozen, we in de toekomst veel meer voor herstel moeten uitgeven dan we nu denken te besparen. Gek genoeg ziet de provincie dit wel als het gaat om het onderhoud van wegen, maar niet als het gaat om natuur en landschap. We blijven de provincie voeden met argumenten en hopen dat het gezond verstand uiteindelijk de doorslag zal geven.

Jan Kuiper